Kho giao diện

Kho Giao diện


Chi tiết

Mẫu 335: Website Agency

GÓI WEB BAO GỒM :

Một website với những mẫu giao diện có sẵn.

Một Hosting 1G dung lượng & băng thông không giới hạn. Từ ngày 01/06/2017, Dung lượng 500M -> 1G, Băng thông 50G ->Unlimited.

Tặng một tên miền .COM / NET / ORG / BIZ / INFO đi kèm nếu quý khách chưa có tên miền.

Hỗ trợ xuyên suốt trong quá trình sử dụng.

Chi tiết

Mẫu 334: Website APP

GÓI WEB BAO GỒM :

Một website với những mẫu giao diện có sẵn.

Một Hosting 1G dung lượng & băng thông không giới hạn. Từ ngày 01/06/2017, Dung lượng 500M -> 1G, Băng thông 50G ->Unlimited.

Tặng một tên miền .COM / NET / ORG / BIZ / INFO đi kèm nếu quý khách chưa có tên miền.

Hỗ trợ xuyên suốt trong quá trình sử dụng.

Chi tiết

Mẫu 333: Shop Fashion

GÓI WEB BAO GỒM :

Một website với những mẫu giao diện có sẵn.

Một Hosting 1G dung lượng & băng thông không giới hạn. Từ ngày 01/06/2017, Dung lượng 500M -> 1G, Băng thông 50G ->Unlimited.

Tặng một tên miền .COM / NET / ORG / BIZ / INFO đi kèm nếu quý khách chưa có tên miền.

Hỗ trợ xuyên suốt trong quá trình sử dụng.

Chi tiết

Mẫu 332: Shop Thời trang, làm đẹp

GÓI WEB BAO GỒM :

Một website với những mẫu giao diện có sẵn.

Một Hosting 1G dung lượng & băng thông không giới hạn. Từ ngày 01/06/2017, Dung lượng 500M -> 1G, Băng thông 50G ->Unlimited.

Tặng một tên miền .COM / NET / ORG / BIZ / INFO đi kèm nếu quý khách chưa có tên miền.

Hỗ trợ xuyên suốt trong quá trình sử dụng.

Chi tiết

Mẫu 331: Web Cuộc gặp

GÓI WEB BAO GỒM :

Một website với những mẫu giao diện có sẵn.

Một Hosting 1G dung lượng & băng thông không giới hạn. Từ ngày 01/06/2017, Dung lượng 500M -> 1G, Băng thông 50G ->Unlimited.

Tặng một tên miền .COM / NET / ORG / BIZ / INFO đi kèm nếu quý khách chưa có tên miền.

Hỗ trợ xuyên suốt trong quá trình sử dụng.

Chi tiết

Mẫu 330: Website Dịch vụ host

GÓI WEB BAO GỒM :

Một website với những mẫu giao diện có sẵn.

Một Hosting 1G dung lượng & băng thông không giới hạn. Từ ngày 01/06/2017, Dung lượng 500M -> 1G, Băng thông 50G ->Unlimited.

Tặng một tên miền .COM / NET / ORG / BIZ / INFO đi kèm nếu quý khách chưa có tên miền.

Hỗ trợ xuyên suốt trong quá trình sử dụng.

Chi tiết

Mẫu 329: Website kiến trúc

GÓI WEB BAO GỒM :

Một website với những mẫu giao diện có sẵn.

Một Hosting 1G dung lượng & băng thông không giới hạn. Từ ngày 01/06/2017, Dung lượng 500M -> 1G, Băng thông 50G ->Unlimited.

Tặng một tên miền .COM / NET / ORG / BIZ / INFO đi kèm nếu quý khách chưa có tên miền.

Hỗ trợ xuyên suốt trong quá trình sử dụng.

Chi tiết

Mẫu 125: Web Sự kiện âm nhạc

Chuẩn SEO 100%, Web thân thiện với di động

GÓI WEB BAO GỒM :

Một website với những mẫu giao diện có sẵn.

Một Hosting 1G dung lượng & băng thông không giới hạn. Từ ngày 01/06/2017, Dung lượng 500M -> 1G, Băng thông 50G ->Unlimited.

Tặng một tên miền .COM / NET / ORG / BIZ / INFO đi kèm nếu quý khách chưa có tên miền.

Hỗ trợ xuyên suốt trong quá trình sử dụng.

Chi tiết

Mẫu 328: Web Khách sạn, nghỉ dưỡng

Chuẩn SEO 100%, Web thân thiện với di động

GÓI WEB BAO GỒM :

Một website với những mẫu giao diện có sẵn.

Một Hosting 1G dung lượng & băng thông không giới hạn. Từ ngày 01/06/2017, Dung lượng 500M -> 1G, Băng thông 50G ->Unlimited.

Tặng một tên miền .COM / NET / ORG / BIZ / INFO đi kèm nếu quý khách chưa có tên miền.

Hỗ trợ xuyên suốt trong quá trình sử dụng.

Chi tiết

Mẫu 327: Website Du lịch

Chuẩn SEO 100%, Web thân thiện với di động

GÓI WEB BAO GỒM :

Một website với những mẫu giao diện có sẵn.

Một Hosting 1G dung lượng & băng thông không giới hạn. Từ ngày 01/06/2017, Dung lượng 500M -> 1G, Băng thông 50G ->Unlimited.

Tặng một tên miền .COM / NET / ORG / BIZ / INFO đi kèm nếu quý khách chưa có tên miền.

Hỗ trợ xuyên suốt trong quá trình sử dụng.